Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas pamatfunkcija ir piefiksēt un paziņot par ugunsgrēka iespējamību – dūmu, augstas temperatūras vai uguns klātbūtni aizsargājamajā objektā.