ATGRIEŠANAS NOSACĪJUMI

Atgriešanas nosacījumi

Interneta veikali www.tehnodar.lv Pircējiem (patērētājiem) ir tiesības anulēt preces pirkšanas un pārdošanas līgumu, nenorādot iemeslu, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam 14 dienu laikā no preces piegādes vai savākšanas brīža. Pircējs ir atbildīgs par preču montāžu, iepakošanu un piegādi Pārdevējam.

Preces var atgriezt SIA Tehnodar veikalā, Rīgā Liepājas 34, vai nosūtīt kopā ar aizpildītu atgriešanas aktu, debeta rēķinu vai pavadzīmi, norādot sūtījuma rekvizītus: SIA Tehnodar Latvija, Rīga, Liepājas 34, LV1002.

Atgriešanas sertifikātu varat lejupielādēt šeit: Produkta atgriešanas iesniegums.

Atgriežot preces SIA Tehnodar Latvija veikalā, līdzi jāņem pirkuma dokuments: PVN rēķins vai pirkuma čeks.

Saņemot atgriezto preci un novērtējot tās stāvokli, Pārdevējs 14 dienu laikā atdod Pircējam samaksāto naudu par preci. Ja tiek atgriezta tikai daļa no iegādātajām precēm, piegādes izmaksas netiek atmaksātas.

Produkts jāatdod glītā oriģinālā iepakojumā (ar instrukcijām un garantijas talonu, ja tie tika piegādāti kopā ar produktu). Pircējs ir atbildīgs par visu atgriezto preču komplektu. Ja preces nav nokomplektētas, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt atgrieztās preces.

Pircēja tiesības atteikties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma, kas noslēgts ar Pārdevēju, neattiecas uz:

  • līgumi par precēm, kas izgatavotas pēc patērētāja īpašajām instrukcijām un kuras ir ražotas saskaņā ar patērētāja personīgo izvēli vai norādījumiem, un par precēm, kas ir skaidri pielāgotas patērētāja personīgajām vajadzībām;
  • līgumi par ātri bojājošām vai īslaicīgām precēm;
  • līgumi par iesaiņotām precēm, kuras ir izsaiņotas pēc piegādes un par kurām nav iespējams atgriezt veselības vai higiēnas apsvērumu dēļ;
  • līgumi par precēm, kuras pēc savas būtības pēc piegādes ir nedalāmi apvienotas ar citām precēm;
  • līgumi par iesaiņotiem video vai audio ierakstiem vai iepakotu programmatūru, kas ir izsaiņoti pēc piegādes;
  • laikrakstu, periodisko izdevumu vai žurnālu piegādes līgumi, izņemot līgumu par šo publikāciju abonēšanu.